Kontaktai

Vileikių kaimas
Leipalingio seniūnija
Druskininkų rajonas

Skambinkite mums:
8 313 42190 arba
+370 615 43509

 

 » Pradžia » Turizmo ir informacijos centrai » Druskininkai » Varėna

Varėnos rajone puikuojasi daugiau nei 180 kultūros paminklų. Nuo Varėnos prasideda “Čiurlionio kelias” - dailių ąžuolinių stogastulpių ansamblis, kuris puošia visą pakelę iki Druskininkų miesto.
Per rajoną teka Nemunas, Merkys su intakais - gausiai šaltinių vandens prisotintais upeliais. Rajono teritorijoje yra per 160 ežerų. Vertingiausi kraštovaizdžiai yra Dzūkijos nacionaliniame parke, Raigardo, Ūlos ir Ilgininkų kraštovaizdžio draustiniuose. Vertingi gamtiniai kompleksai saugomi Čepkelių gamtos rezervate, Glėbo ir Spenglos hidrografiniuose, Akmens geologiniame ir Taurupio geomorfologiniame draustiniuose. Jokiame kitame Lietuvos rajone nėra tiek daug medžių gamtos paminklų.

LIŠKIAVA

Liškiava garsi piliakalniu su XV a. Pradžios pilies bokšto liekanomis, alkakalniu, architektūros paminklais - XVIII a. pradžioje statyta Švč.Trejybės bažnyčia ir buvusiu domininkonų vienuolynu su gausiais dailės paminklais. Taip pat čia rasite iš mitologijos žinomą akmenį su "jaučio pėda".

MERKINĖ

Merkinė – viena seniausių Lietuvos gyvenviečių, pirmą kartą paminėta 1359 m. Miestelis įsikūręs Nemuno ir Merkio upių santakoje. Merkinės piliakalnis, nepakartojamas gamtovaizdis upių santakoje, gili istorija ir architektūros paminklų gausa, juodosios keramikos meistrai ir tradicijos bei Kryžių kalnelis pritraukia daugybę turistų.

Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centras
Vilniaus g. 2, Merkinė, 4651 Varėnos r.
Tel. +370 310 57245
El. paštas dzukijanp@is.lt
» Internetinis tinklalapis

Merkinės kraštotyros muziejus
Muziejuje kaupiami Merkinės krašto archeologijos, istorijos, etnografijos, numizmatikos, dzūkų buities eksponatai, nuotraukos.
Dariaus ir Girėno a. 1, Merkinė, Varėnos raj.
Tel. +370 310 39136, +370 689 26504, +370 310 57178
» Internetinis puslapis

Lietuvos laisvės kančių ir kovų muziejus
Adresas: Seinų g. 12, Merkinė, Varėnos raj
Tel. +370 310 39136, +370 689 26504, +370 310 57178

Kryžių kalnelis
Tel. +370 689 26504, +370 310 57178
» Internetinis puslapis

Merkinės piliakalnis

Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčia
XVII a. architektūros paminklas

Paminklas V. Mickevičiui - Krėvei

Į šiaurę nuo Merkinės, Subartonių kaime yra rašytojo Vinco Krėvės Mickevičiaus namas - muziejus

MARCINKONYS

Marcinkonys - vienas didžiausių Lietuvos kaimų. Šiuo metu Marcinkonių seniūnijoje vis populiaresni tampa liaudies amatai: audimas, pynimas iš vytelių, šaknų, karnų, žvakių liejimas, margučių marginimas. Čia puoselėjama etnokultūrinė veikla.

Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių lankytojų centras
Miškininkų g. 61, Marcinkonys, 4670 Varėnos r.
Tel. +370 310 44466
» Internetinis tinklalapis

Etnografijos muziejus

Čepkelių valstybinio rezervato gamtos muziejus
Šilagėlių g. 11, Marcinkonys, Varėnos rajonas
Tel. +370 310 44428

Simono ir Judo Tado bažnyčia
XIX a. medinės architektūros paminklas

PERLOJA

Perlojos kaimas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą minimas XIV a. 1792 m. Perlojai suteiktos Magdeburgo teisės. 1918 - 1919 metai vadinami Perlojos Respublikos kūrimosi laikotarpiu. Buvo įkurta Perlojos Respublika, prezidentu išrinktas Jonas Česnulevičius (1897 - 1952). Perlojos Respublika turėjo savo pinigus (Perlojos litą). Ji su pertrūkiais egzistavo iki 1923 m.

Perlojos istorijos-etnografijos muziejus
» Internetinis puslapis

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas

ZERVYNOS

Zervynų 48 sodybų gatvinis kaimas - Respublikinės reikšmės architektūros paminklas, iki šiol išlaikęs XVIII - XIX a.susiformavusį planą ir liaudies architektūros savitumus. Gyvenamųjų namų durys, langai, prieangiai, verandos saikingai papuoštos medžio drožiniais, klėčių ir tvartų pamatai suręsti iš medinių trinkų. Per kaimą teka Ūla. Čia yra drevėtų pušų, auga šimtametis ąžuolas.

 Puslapis lietuviškai
English version